Nil Karaibrahimgil - R��zgar

Kapo 4

Am               E
nsan yalnz kalamaz, yapamaz ah
F		  	    E
Dner durur yatanda uyuyamaz ah

Am			    E
Ben seni kaybettim anladm vah
F		        E  	
Gndzleri gecelere zor baladm vah

Dm		   Am      E   Am	
Hani zaman her eye ila ya, yalanm! Hah
Dm		    Am 	  E   Am	
Hani aklar hep gelip geer ya, kalrm! Hah
 
Am			   E
Rzgar esti stme stme stme of
F			   E
Seni vurdu yzme yzme yzme of

Am               E
nsan yalnz kalamaz, yapamaz ah
F				 E
Dner durur yatanda uyuyamaz ah