Murat Kekilli - Kahrın da Hoş Lütfun da Hoş

Solo:C#m G# A G# B C#m

C#m         B
Hotur bana sende gelen,
C#m          B
Kahrnda ho ltfunda ho,
A          C#m   |
Ya gonca gl yahut diken,  |
A    B      C#m  | 2
Kahrnda ho ltfunda ho.  |

          B
Gelse cemalinden vefa,   |  
A         B    | 
Yahut celalinden cefa,   |  )
A          B   | A )2 
kiside u gnlme sefa,  |  )
A    B      C#m | 
Kahrnda ho ltfunda ho. |  

Solo

C#m        B
Alatrsan zar zar,
C#m         B
Eer verirsen o diyar,  
yoookkk
A           C#m  |
Layk grrsen bana nar,  |
A    B      C#m   | 2
Narnda ho nurunda ho.   | 

Tekrar A