B��lent Ersoy - ��ile B��lb��l��m

Solo:Bm-D-Am-Bm

 Bm
 Blblm gel de dile

 Syle benimle bile
     Em  D
 Sesini duyur ele

      C  Em      Bm   D    Am  Bm
 Cile Blblm cile,cile blblm cile, cile blblm
 Bm     Bm D Em  Am      Bm D Em
 Cile.......,aaaaaaah aaah cile blblm Allah
 D     Bm
 Cile blblm cile

 Bm
 Issiz yuvanda tektin

 Cekilmez cile cektin
       Em  D
 Kim derdi glecektin

 NAKARAT
 
 Bm
 Mjde ey gzel kusum

 Bahara erdi kisim
     Em   D
 Eriyor icim disim

 NAKARAT