��ileke�� - Y.o.k.

Ebm    B
lk degil son olmaz
Ebm     B
Hayat yalnz yaanmaz 
Ebm      B   
Gidenin ardndan baklmaz
Ebm    
Kimsesiz..aresiz..
Ebm     B
Bir ey yok hikimse yok...
Ebm      B
Aglasam yalvarsam bagrsam,
Ebm    B
Birey farketmez
Ebm     B            Bbm
Elimden hibirey gelmez hibir arem yok..
Karanlk bu sopkaklarda elimi tutan  yook!
Elimden hibirey gelmez hibir arem yok..
Karanlk bu sokaklarda elimi sesimi duyan yook!