Ye��im Salk��m - Kavanoz Dipli D��nya

Em
Hereyin yalan riya
      B7
Hayat sanki bir rya

Bktm usandm senden
     Em
Kavanoz dipli dnya

Em    Am
Ah felek zalim felek
B7     Em
Kime ceket kime yelek
    Am
Herkese kavun yedirdin
B7      Em
Bana da yedirdin kelek

Em     Am
Ah felek zalim felek
B7      Em
Kime ceket kime yelek
     Am
Herkese urba giydirdin
B7     Em
Bana da yrtk bir yelek