Gece Yolcular�� - R��ya

Am
Ryalarnda ben varm
Dm   C  Em
Dnde grdm
Am
Gzyanda ben varm
Dm    C  Em
Hayalinde grdm

Am         C     Dm  F
Rahata uyur musun ben olsam yannda
Am          C     Dm  F
Gzyan siler misin ben olsam koynunda
Em   Dm       C  Am
Dur  uyuma  ryan olurum
Em   Dm        C  Am
Sus  konuma  belan olurum