Yeni T��rk�� - Wahayra

Bb     F       Gm       C
Gm kama parlar gnete kafkas dalar gibi
Gm      F      G       C
Dahada parlak baak sal sevdiimin gzleri
Gm      F      G       C
Dahada parlak baak sal sevdiimin gzleri
C        F
Muhabbete geldim wahayra hayra hayra
C        F
Sofranza geldim wahayra hayra hayra
C        F
Oynamaya geldim wahayra hayra hayra
G      C
Seni almaya geldim
Bb      F      Gm       C
Siyah kirpik der nne batan gneler gibi
Gm       F      G      C
Dmde grdm ah sevdiimi balanm yrei
Gm       F      G      C
Dmde grdm ah sevdiimi balanm yrei
C        F
Muhabbete geldim wahayra hayra hayra
C        F
Sofranza geldim wahayra hayra hayra
C        F
Oynamaya geldim wahayra hayra hayra
G      C
Seni almaya geldim