M��sl��m G��rses - Her��ey Yalan

EM     F   EM
dal verdim dnceye
EM     F   EM
okyanusta yzar gibi
EM     AM
kou verdim her keye
EM     F   Em
umutlarda gezer gibi


EM     F   EM
bom bo geldi dnya bana
EM     F   EM
her ey yalan anlayana
EM     AM
alyorum yana yana
EM     F  Em
aclarda gezer gibi


EM   AM EM    AM EM
herey yalan her ey yalan
EM        F   G F EM
var m beni beni bir anlayan
EM   AM EM      AM
her ey yalan her ey yalan
G         F EM
bu dnyada var m kalan