Murat Kekilli - Kara gözlüm

Em 
Kara gzlm sevdalanm 
 
Kime dedin yar kime dedin 
D 
Sabaha dek uyumam 
Em 
Niye dedin 
      Am     G     F#  Em 
Sorma dedi sorma dedi sorma dedi yar yar 
 
Em     D     Em 
Gl kokuyor ak gerdannda 
Em        D     Em 
Yine beni grm kz ryasnda 
D 
ki kolun arasnda 
Em 
lem dedin 
      Am     G     F#  Em 
Yapma dedi yapma dedi yapma dedi yar yar 
 
Yapma dedi yar yar 
 
Em 
Dnyann bir sonu var 
 
yisi var var kts var 
D 
Kara gzlm lesim var 
Em 
nadna lan 
     Am     G     F#  Em 
Yaa dedi yaa dedi yaa dedi yar yar