Ogün Sanlısoy - Ben

B5
Ben en gzel
B5
Ben en scak
B5         C5-B5
Benle ak atlmaz

B5
Ben en kak
B5
Lafm ak sak
B5          C5-B5
Ben ele avuca smam

B5
Ben var ya ben
B5
Benim adm yeter
B5          C5-B5
Kapal kap brakmam 


B5
Ben...
......
Harama el uzatmam  


B5             E F# G A F# 
Ben hem huzursuz hem uysal
Kendimi bulamadm
      
              E F# G A F#       
Ben hem lzmsuz hem kutsal
Bir yere varamadm


Ben ben ben ben
B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen naslsn soran yok
B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen ne dersin duyan yok

B5
Ben alkan
B5
Ben yetenekli
B5
Ben sempatik
B5  C5
Ben elenceli
B5
Ben akll
B5
Ben yakkl
B5
Ben bakml
B5   C5
Her eve gerekli

B5
Ben yanlmam
B5
Ben hep tamam
B5
ok bulunmam
B5   C5
Eime rastlamam

B5
Ben inanl
B5
Ben inat
B5
Ben hep hakl
B5
Szm saknmam

B5            E F# G A F# 
Ben hem huzursuz hem uysal
Kendimi bulamadm

B5            E F# G A F# 
Ben hem bedenli hem ruhsal
Kendimi tanmadm

Ben ben ben ben

B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen naslsn soran yok

B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen ne dersin duyan yok

B5    C5  A5
Ben beni bana benim

B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen naslsn soran yok

B5
Herkeste ben var
B5
Herkeste ben var
C5
Her yerde ben var
A5
Sen ne dersin duyan yok