Mor ve ��tesi - Camgezer

ntro : D5-G5-F5

Dm     Gm      F        A
Ne zor oyundu kazanmadm, alkanlk kaderimdi.
Dm         Gm        F       A
Ak sahnesinde rol bekler gibi hem sakin hem dengesizdim.

Bb      Dm     Bb     Dm
Mektup bekler sar siyah dolanrdn camlarda.
Bb       Dm  C  Bb  C   Dm  
Bilirim nerde krldn neden aksn bana.

Dm     Gm      F        A
Ne zor oyundu kazanmadm, alkanlk kaderimdi.
Dm         Gm        F       A
Ak sahnesinde rol bekler gibi hem sakin hem dengesizdim.

Bb      Dm     Bb     Dm
Mektup bekler sar siyah dolanrdn camlarda.
Bb       Dm  C  Bb  C   Dm  
Bilirim nerde krldn neden aksn bana.